2021-05-19

Kodeks Postępowania Dostawców Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

​Kodeks Postępowania Dostawców Grupy Kapitałowej GRUPY KĘTY S.A. powstał w ramach tworzenia strategii społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A, w tym zrównoważonego podejścia do łańcucha dostaw.

Kodeks określa najważniejsze aspekty stawiane Dostawcom* Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.** w zakresie prowadzenia etycznej i uczciwej działalności, zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, poszanowania praw człowieka, odpowiedzialności za jakość produktu oraz za środowisko naturalne.


Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu otwartego Zarządu Grupy Kęty S.A. do Dostawców Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.


Kodeks Postępowania Dostawców Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. dostępny jest tutaj.

*Dostawca- podmiot pozostający w relacjach gospodarczych z Grupą Kapitałową Grupy Kety S.A.
**Grupa Kapitałowa Grupy Kety S.A. – Grupa Kęty S.A. i wszystkie spółki zależne.