2011-08-17

Przeszklone dachy przeciwpożarowe

Informujemy, iż Aluprof SA stał się posiadaczem kolejnej już klasyfikacji dla swoich produktów. Tym razem uzyskana klasyfikacja jest w zakresie odporności ogniowej dachu przeszklonego na bazie aluminiowych fasad MB-SR50N EI oraz MB-SR50 EI, według kryteriów normy PN-EN 13501-2+A1:2010 - REI20/RE30.

Konstrukcja dachowych systemów fasadowych oparta jest na nośnej konstrukcji szkieletowej złożonej z krokwi i płatwi, kształtowników aluminiowych o przekroju skrzynkowym i charakterystycznej szerokości 50 mm.

Profile krokwi i płatwi są ze sobą odpowiednio połączone i tworzą aluminiową konstrukcję szkieletową, dachu o pochyleniu od 0° do 15° od poziomu, mocowaną specjalnymi wspornikami do konstrukcji budynku.

Krokwie i płatwie zostały wyposażone w specjalne wkłady ogniochronne, które składają się z kształtownika aluminiowego pełniącego rolę wzmocnienia, osłoniętego płytami z materiałów ognioochronnych.

Uwaga: rozwiązanie w standardzie nie wymaga dodatkowego wzmocnienia np. stalą.

W konstrukcji mogą być wykorzystywane krokwie o głębokości od 85 ÷ 225 mm oraz płatwie o głębokości od 65 ÷ 189.5 mm

W systemie przewidziano połączenie nakładkowe płatwi z krokwią, co umożliwia efektywne odprowadzenie wody i właściwą wentylację przestrzeni między szybowej. Jednocześnie dla osiągnięcia optymalnej izolacji termicznej i akustycznej, zastosowano ciągłą przekładkę termiczną (izolator), wykonaną z materiału „HPVC”, oraz profilowane uszczelki przyszybowe z EPDM

Szyby osadzone są we wrębach przyszybowych krokwi i płatwi, oraz listwy dociskowej, która zamocowana jest do kształtowników nośnych. W systemie istnieje możliwość stosowania przeszklenia o grubościach od 15 do 52 mm. Maksymalne wymiary szyb to: 2100 mm x 1100 mm. Ciekawostką jest jednak fakt, że dopuszczalna jest jednak zmiana tych wymiarów przy nie przekroczeniu maksymalnej powierzchni szyb oraz fakt, że szyba może być stosowana jako zespolona z dowolna szybą zespoloną od góry

Dach przeszklony nie ma ograniczenia w zakresie długości konstrukcji przy zastosowaniu dylatacji co 6000 mm.

Zachęcając do szerszego zapoznania z tym produktem informujemy, iż obecnie w opracowaniu są kolejne zakresy świetlików o czym zwyczajowo Państwa na bieżąco będziemy informować naszymi serwisami.