2011-02-01

Rekomendacje dla Aluprof

BCC udzieliło rekomendacji firmie Aluprof S.A. Rekomendacja potwierdza wiarygodność oraz przestrzeganie zasad etyki kupieckiej i Kodeksu Honorowego dla Członków BCC.

Rekomendacje dla Aluprof