2010-09-01

Rozszerzenie systemów MB-60 i MB-70 o okucia firmy MACO oraz systemów MB-70 i MB-70 HI o okucia firmy Siegenia.

We współpracy z firmą MACO przebadano w instytucie IFT w Rosenheim okna systemu MB 60 oraz MB 70 w oparciu o okucia pod skrzydło z rowkiem PVC oraz we współpracy okucia do okien z rowkiem EURO systemu MB-70 i MB 70 HI.