2022-01-24

Świadectwa ITT dla drzwi wewnętrznych MB-45 zgodnie z PN-EN 14351-2

Firma Aluprof otrzymała z Instytutu Technologii Budowlanej świadectwa (klasyfikacje) ITT dla drzwi wewnętrznych systemu MB-45 zgodnie z normą PN-EN 14351-2,

które pozwalają na wprowadzanie do obrotu drzwi wewnętrznych bezklasowych MB-45 zgodnie z normą PN-EN 14351-2 i drzwi dymoszczelnych MB-45 zgodnie z normą PN-EN 16034 oraz PN-EN 14351-2. Świadectwa dają możliwość wystawienia krajowej deklaracji własności użytkowych KDWU dla drzwi wewnętrznych.

aluprof