2009-12-18

System KAIZEN w Aluprof S.A.

Początkiem roku 2009 firma Aluprof S.A. wdrożyła  systemu zarządzania KAIZEN, którego głównym założeniem jest ciągłe doskonalenie, poszukiwanie i wdrażanie nawet drobnych usprawnień we wszystkich dziedzinach działalności i na każdym stanowisku pracy. Integralną częścią tego programu jest System Sugestii, którego głównym zadaniem jest zwiększenie zaangażowania pracowników operacyjnych w analizę, ocenę i rozwój stanowisk, zadań i procesów przez nich realizowanych. W dniu 15.12.2009 roku odbyło się kolejne spotkanie załogi, podczas którego nastąpiło podsumowanie półrocznego działania programu, podano przykłady sugestii, które zostały wdrożone jak również wyróżniono najbardziej aktywne osoby. Wśród pracowników, które wzięły do tej pory udział w programie rozlosowano dodatkową nagrodę: Weekend dla dwóch osób w jednym z wybranych hoteli.

Wyróżnionym osobom serdecznie gratulujemy, a pozostałych pracowników zachęcamy do dalszego zaangażowania, bo jak się przekonaliśmy warto :)