2008-10-21

System MB – 59S uhonorowany Medalem Europejskim

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club poinformowały, że produkt firmy Aluprof system okienno – drzwiowy MB-59S zyskał akceptację Komisji Weryfikacyjnej i firma Aluprof znalazła się w gronie laureatów XVII Edycji Medalu Europejskiego dla Wyrobów.

Uroczystość wręczania Medali Europejskich odbędzie się 20 listopada br. w Centrum Olimpijskim PKOL; 01-531 Warszawa, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4.

W przedsięwzięciu Medal Europejski wyróżniane są wyroby i usługi, których jakość nie odbiega od poziomu europejskiego. Nominowana usługa (lub wyrób) musi spełniać wymagane prawem normy, mieć odpowiednie licencje, patenty itp. Istotna jest dynamika firmy oferującej usługę, zdobyte nagrody i certyfikaty. Komisja Weryfikacyjna bierze także pod uwagę czy firma korzysta ze szkoleń, seminariów na temat Unii Europejskiej, konsultacji, analiz prawnych, badań rynku itp. Celem przedsięwzięcia jest upublicznienie przykładów dobrej jakości i promocja metod jej osiągania.