2009-08-21

Systemy stalowe

Od 10 sierpnia 2009 zakład ALUPROF S.A w Bielsku-Białej przejmuje dystrybucję produktów oferowanych dotychczas przez naszą spółkę zależną IMPET.

Od 10 sierpnia 2009 zakład ALUPROF S.A w Bielsku-Białej przejmuje dystrybucję produktów oferowanych dotychczas przez naszą spółkę zależną IMPET.

Przekazujemy dane kontaktowe osób zajmujących się w naszej firmie tym zakresem produktów:

Arkadiusz Froń, tel. 604 897 079, mail: afron@gk-kety.com.pl

Bartłomiej Pytel, tel. 604 896 079, mail: bpytel@gk-kety.com.pl

Michał Kocik, tel. 666 024 181, mail: mkocik@gk-kety.com.pl

Numer faksu, na który przyjmowane są zamówienia na systemy stalowe pozostaje bez zmian: 033/ 821 38 69. Szczegółowymi informacjami na temat ww. zmiany dysponują nasi handlowcy, będą one także przedmiotem kolejnych naszych e-biuletynów informacyjnych.