2011-03-01

Szkolenie z nowości w ofercie, oprogramowaniu i przepisach

W dniu 25 lutego 2011 w Bielsku-Białej odbyło się szkolenie dla Partnerów Handlowych ALUPROF S.A. dotyczące nowości w ofercie systemów aluminiowych, oprogramowaniu i przepisach. Nasze zaproszenie spotkało się z szerokim odzewem - zgłosiło się do nas niemal 150 osób reprezentujących ponad 60 firm.

Uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się z wieloma nowymi propozycjami firmy, spośród których największym zainteresowaniem cieszyły się systemy o wysokiej izolacyjności termicznej: okienno-drzwiowy MB-W86 oraz fasada MB-TT50. Coraz bardziej na znaczeniu zyskują obecnie zagadnienia związane z bezpieczeństwem pożarowym i reakcją budynku na zadymienie, dlatego postanowiliśmy szeroko omówić te tematy  poprzez prezentację zmodernizowanego systemu przegród przeciwpożarowych MB-78EI oraz okien i klap oddymiających. Ten ostatni temat  -  dzięki wystąpieniom przedstawicieli kooperujących z ALUPROF S.A. firm GEZE i ORGADATA  - został omówiony kompleksowo m.in. w zakresie napędów do okien oddymiających oraz oprogramowania ułatwiającego obliczenia powierzchni oddymiania konstrukcji oraz dobór odpowiednich do danej konstrukcji siłowników.

Wśród prelegentów gościliśmy także reprezentanta Instytutu Techniki Budowlanej, który przedstawił aktualne zasady wprowadzania do sprzedaży okien, drzwi, fasad i systemów przeciwpożarowych w świetle obowiązujących przepisów.

Dziękujemy wszystkim przybyłym na szkolenie. Mamy nadzieję, że przekazane informacje będą dla uczestników pomocne w codziennej pracy i w spełnianiu coraz szerszych oczekiwań rynku, związanych z konstrukcjami aluminiowymi. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach organizowanych przez ALUPROF S.A., zachęcamy do odwiedzania sekcji "Szkolenia i seminaria": na naszej stronie internetowej bądź do kontaktu z regionalnym Koordynatorem Sprzedaży.