2011-10-26

The Best Annual Report 2010

Z przyjemnością informujemy, że raport roczny Grupy Kęty otrzymał w konkursie The Best Annual Report 2010 następujące nagrody:

Nagrodę specjalną przyznaną przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych za najlepszy raport roczny w opinii inwestorów indywidualnych w ramach konkursu The Best Annual Report 2010.

wyróżnienie za największą wartość użytkową dla akcjonariuszy i inwestorów (w 6 edycjach konkursu to już trzecia nagroda w tej kategorii)

III miejsce w ogólnej kwalifikacji w kategorii przedsiębiorstwa

Kapituła konkursu The Best Annual Report 2010, oceniając raport roczny Grupy Kęty, napisała: „Bardzo dobra, przejrzysta prezentacja wyników, z dobrze przemyślaną oprawą graficzną. Elegancka i zwięzła analiza sytuacji rynkowej, prezentacja strategii rozwoju do 2015 r. oraz prognozy na 2011 r., a także analiza realizacji strategii w roku sprawozdawczym. Obszerne i klarowne informacje dla akcjonariuszy, dobre sprawozdanie ze stosowania ładu korporacyjnego”.

Podstawowym celem konkursu jest stworzenie uznanych standardów sporządzania raportów rocznych według MSSF/MSR, zgodnie z dobrymi praktykami w tym zakresie, a tym samym promowanie firm przygotowujących najlepsze skonsolidowane raporty roczne z punktu widzenia wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.

Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Skarbu Państwa, Komisja Nadzoru Finansowego, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Business Center Club. W kapitule konkursu zasiadają przedstawiciele firm audytorskich i konsultingowych, instytucji finansowych, organizacji związanych z rynkiem kapitałowym oraz mediów.

Więcej o wynikach konkursu pod adresem.

aluprof