2009-02-05

Unijna dotacja dla ALUPROF

7 milionów złotych otrzyma w ramach unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 firma „Aluprof”. Pieniądze zostaną przeznaczone na wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji rolet zewnętrznych.

7 milionów złotych otrzyma w ramach unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 firma „Aluprof”. Pieniądze zostaną przeznaczone na wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji rolet zewnętrznych

Dotacja stanowi połowę wartości kosztów kwalifikowanych projektu, które oszacowano na nieco ponad 14 milionów złotych. Projekt zakłada uzyskanie możliwości produkcji systemów rolet zewnętrznych w ramach zmienionego procesu produkcyjnego. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na zakup nowoczesnej linii technologicznej oraz wybudowanie hali produkcyjno-magazynowej.

aluprof