2011-11-22

Utworzenie Spółki Akcyjnej BKS S.A.

W dniu 21 listopada 2011 roku w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Bielsku-Białej, przed Notariuszem Dariuszem Rzadkowskim założona została spółka akcyjna pod firmą Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.

Podstawowym zadaniem spółki jest uczestnictwo w profesjonalnych zawodach sportowych, promocja sportu oraz prowadzenie działalności na rzecz rozwoju i promocji miasta Bielska-Białej a także podmiotów gospodarczych poprzez sport.

Akt założycielski podpisali akcjonariusze – założyciele:

1 – w imieniu gminy Bielsko-Biała Wiceprezydenta Miasta Bielska-Białej Waldemar Jędrusiński

2 – w imieniu Aluprof S.A. Członkowie Zarządu Panie Jolanta Kosiec i Małgorzata Wojtasik

3 – w imieniu Stowarzyszenia BKS „Stal” Prezes Czesław Świstak i Dyrektor Ryszard Bortliczek

aluprof