2010-09-17

W Niemczech zakończono z powodzeniem badania okien MB-70US HI

Badania zostały przeprowadzone w instytucie IFT Rosenheim, obejmowały przenikalność termiczną,

wytrzymałość, przenikalność powietrza, wodoszczelność oraz własności mechaniczne.

aluprof