2012-02-01

Złoty medal dla Aluprof za stoisko roku

Aluprof otrzymał Złoty Medal za Stoisko Roku 2011, które zaprezentowane było podczas Targów Bau 2010 w Monachium. Stoisko wykonane zostało przez INEXPO Poznańską Agencję Targowa. Jury było zgodne w wyborze laureatów konkursu.

Stoisko, któremu przypadła pierwsza nagroda bardzo dobrze oceniliśmy za doskonałą kompozycję przestrzeni, jasną i klarowną ideę oraz nowatorskie podejście do wzornictwa. Skala trudności w realizacji zaproponowanego rozwiązania i jego zgodność z przedstawionym projektem miała również znaczenie przy wyborze laureata – powiedział przewodniczący jury dr Remigiusz Grochal z ASP w Gdańsku i Zakładu Architektury Wnętrz Politechniki Koszalińskiej.

Już po raz 13 Polska Izba Przemysłu Targowego wyłoniła laureatów konkursu „Stoisko Roku”. W konkursie biorą udział firmy realizujące usługi projektowania i budowy stoisk targowych zrzeszone w tej najważniejszej Izbie branży targowej w Polsce. Jury pod przewodnictwem dr. hab. Remigiusza Grochala oceniło 19 projektów wybierając z nich trzech laureatów.

Stoisko Roku 2011

aluprof