MB-SG60

Šilumos izoliacija Uf

1,64 | W/(m2K)

Struktūrinio stiklinimo apsukta statinių – skersinių apdarinė siena.

Fasado konstrukcija – tai apsuktos statinių – skersinių sienos sistema, t.y. laikantieji aliuminio profiliai (statiniai ir skersiniai) yra išorinėje pusėje, o vidinė struktūrinio stiklinimo siena atrodo kaip lygus stiklinis paviršius. Konstrukcijos fasado nuokrypis į priekį nuo vertikaliosios ašies - 10º. Matomas išorinis statinių ir skersinių plotis siekia 60 mm. Statinių – skersinių fasadas suprojektuotas kaip modulinė konstrukcija, todėl gamykloje atlikti visi paruošiamieji darbai ir pagamintos jungtys. Skersiniai specialiomis aliuminio jungtimis ir stabilizuojančiais varžtais sujungti su pusiniais statiniais. Tokiu būdu gautas labai tvirtas rėmas ir užtikrintas horizontalaus plėtimosi kompensavimas. Vertikalusis šiluminis plėtimasis užtikrintas specialiomis statinio – statinio jungtimis.

Konstrukcijoje įdiegta sujungta drenažo ir ventiliacijos sistema, t.y. statinių ir skersinių profiliuose esantys drenažo kanalai yra sujungti, o kiekvienos jungties viduryje yra drenažo ir ventiliacijos anga. Siekiant užtikrinti labai gerą profilių šilumos izoliaciją, panaudotas iš specialios medžiagos pagamintas izoliatorius (rėmo Uf siekia 1,64 [W/m²K]). Garso izoliaciją pagerina ir papildomą sandarinimą užtikrina speciali centrinė tarpinė.

Užpildantieji stiklo paketai tvirtinami struktūrinio stiklinimo būdu. Silikono siūlių plotis siekia 20 mm. Taip pat galima naudoti 39 mm storio skaidrius izoliacinius užpildus.

Sistemos projektas sukurtas Varšuvos F.Šopeno vardo oro uosto rekonstrukcijai. Visas keleivių laipinimo galerijos fasadas nuo +5.30 aukšto – tai palinkusi apdarinė siena. Statiniai ir skersiniai specialiai sukurti šiam projektui, atsižvelgiant į jam keliamus reikalavimus. Moduliuose statiniai įstatyti kas 2400 mm. Fasado konstrukcija prie išorinėje pusėje esančių „T“ formos plieninių elementų tvirtinama aliuminio laikikliais. Pastato kampai yra visiškai stikliniai.

Pagrindiniai techniniai parametrai:

  • aliuminio profilių Uf ≤ 2,8 [W/ m2K]
  • keleivių laipinimo galerijos stiklo paketų (struktūrinis stiklinimas) U ≤ 1,5 [W/ m2K]
  • Rwmin = 40 [dB]