MB-SG60

Izolacyjność termiczna Uf

1,64 | W/(m2K)

Realizacje obiektów

Ściana osłonowa słupowo-ryglowa odwrócona o szkleniu strukturalnym. Konstrukcję elewacji stanowi system słupowo-ryglowy odwrócony, tzn. nośne profile aluminiowe (słupy i rygle) umieszczone są na zewnątrz, natomiast od strony pomieszczenia widoczna jest gładka powierzchnia szkła, wykonywana w technologii szklenia strukturalnego.

Kąt nachylenia od pionu elewacji wynosi 10o na zewnątrz. Widoczna szerokość zewnętrzna słupów i rygli wynosi 60 mm. Szkielet słupowo-ryglowy jest zaprojektowany jako konstrukcja elementowa, a zatem wszystkie prace przygotowawcze, łączeniowe wykonane są w warsztacie produkcyjnym. Rygle łączone są ze słupami połówkowymi za pomocą specjalnych łączników aluminiowych oraz wkrętów stabilizujących, co daje bardzo sztywną ramę a jednocześnie umożliwia prawidłowe kompensowanie dylatacji termicznej poziomej. Dylatacja termiczna pionowa realizowana jest poprzez specjalny łącznik słup-słup. W systemie zastosowano połączony schemat drenażu i wentylacji tzn. że kanały drenażowe w profilach słupów i rygli są ze sobą połączone i dodatkowo w środku każdego pola jest wykonywany otwór drenażowo-wentylacyjny.

Dla zapewnienia bardzo wysokiej izolacyjności termicznej profili do systemu został wprowadzony izolator ze specjalnego materiału, który powoduje że Uf dla ramy wynosi 1,64 [W/ m2K]. Dodatkowo została zastosowana specjalna uszczelka centralna, która znacznie poprawia izolacyjność akustyczną przegrody oraz ma dodatkowe zadanie uszczelniające.

Elementy wypełniające pola są wykonane z zastosowaniem oszklenia stałego (szyba zespolona) w systemie szklenia strukturalnego. Szerokość fug silikonowych wynosi 20 mm. System przystosowany jest do wypełnienia zestawami przeziernymi izolacyjnymi o grubości 39 mm.

System opracowany został na potrzeby Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszwie. Zrealizowana z niego elewacja pirsu od poziomu +5.30 wykonana jest w całości jako pochylona ściana kurtynowa. Zarówno słupy jak i rygle zaprojektowano jako specjalne, indywidualne dla potrzeb tego obiektu. Słupy rozmieszczone są w stałych modułach co 2400 mm. Konstrukcja elewacji mocowana jest za pomocą wsporników aluminiowych do umieszczonych po zewnętrznej stronie teowych elementów stalowych. Narożniki budynku są wykonane jako cało-szklane.

Podstawowe parametry techniczne:

  • Uf ≤ 2,8 [W/ m2K] dla profili aluminiowych
  • U ≤ 1,5 [W/ m2K] dla zestawów szklanych zespolonych Pirsu (szklenie strukturalne)
  • Rwmin = 40 [dB]
  • Atest PZH systemy MB
    Pobierz
  • Katalog rozwiązań indywidualnych
    Pobierz
aluprof