Nowość

MB-79N US Okna z ukrytym skrzydłem

Realizacje obiektów

System MB-79N US to rozwiązanie ekonomiczne i funkcjonalne, a jednocześnie spełniające wszystkie wymagania techniczne. Pozwala na wykonywanie okien, które posiadają skrzydła niewidoczne od strony zewnętrznej. W szeregu sąsiadujących ze sobą okien stałych i otwieranych nie jest możliwe rozróżnienie położenia tych pól. Dzięki temu uzyskujemy na elewacji budynku jednorodny widok wszystkich okien, niezależnie od ich funkcji. System MB-79N US jest rozwiązaniem szczegółowo dopracowanym. Oferuje dwie wersje przylgi: z ościeżnicą typu A - częściowo zasłaniającą skrzydło, oraz z ościeżnicą typu B - w całości zasłaniającą skrzydło, co idealnie imituje okna stałe. Powierzchnie zewnętrzne szyb montowanych w polach otwieranych i stałych leżą na jednej płaszczyźnie. Dzięki specjalnemu profilowi adaptacyjnemu możliwe jest zastosowanie w oknach z ukrytym skrzydłem ościeżnic i przewiązek z bazowego systemu MB-79N. System MB-79N US daje możliwości wykonywania okien o dużych gabarytach i ciężarze. Konstrukcje te, analogicznie do bazowego systemu okiennego MB-79N cechuje wysoka izolacyjność termiczna, akustyczna oraz szczelność na wodę i powietrze. System ten spełnia wszelkie wymogi dotyczące oszczędzania energii i ochrony środowiska.

Cechy i zalety systemu MB-79N US:

 • Głębokość konstrukcyjna kształtowników okna wynosi: 70 mm (ościeżnica), 79 mm (skrzydło).
 • Profile mają konstrukcję trzykomorową. Komora centralna stanowi izolację pomiędzy kształtownikami aluminiowymi, wykonana jest z kształtowych przekładek termicznych o szerokości 33,5 lub 36 mm.
 • W skrzydle okiennym zastosowanie ma innowacyjna, wzmocniona, komorowa przekładka termiczna, bardzo odporna na ugięcia.
 • System umożliwia wykonanie okien w trzech wariantach izolacji termicznej, jak MB-79N. Wersja MB-79N US E to najbardziej ekonomiczne rozwiązanie z jednokomponentową uszczelką centralną. MB-79N US ST to wariant z dwukomponentową uszczelką centralną. Konstrukcję MB-79N US SI (o najlepszej izolacyjności termicznej) oparto o profile wyposażone w odpowiednie wkłady izolujące w strefie przekładek termicznych oraz w dwukomponentową uszczelkę centralną.
 • Współczynniki przenikania ciepła ram Uf okien osiągają bardzo dobre wartości lokujące ten system wśród zdecydowanych liderów rynku w tej kategorii.
 • Wysoka szczelność na przenikanie wody i infiltrację powietrza jest uzyskiwana dzięki specjalnym kształtom jedno- lub dwukomponentowej uszczelki centralnej (z komórkową częścią izolacyjną) oraz uszczelkom przyszybowym i przymykowym.
 • Listwy przyszybowe o kształcie zamkniętym, zarówno w wersji Standard jak i Prestige, pozwalają na wytrzymałe zamocowanie wypełnień, co znacznie ułatwia uzyskanie konstrukcji antywłamaniowych.
 • Uszczelki przyszybowe wewnętrzne są głęboko osadzone w listwach przyszybowych, dzięki czemu są mało widoczne w widoku od strony wewnętrznej.
 • Maksymalne gabaryty skrzydeł okien wynoszą: Hs max=2,7 m, Ls max=1,7 m. Maksymalny ciężar skrzydła - 160 kg.
 • Zakresy możliwych do zaszklenia grubości szyb: ościeżnica okna – od 1,5 do 44,5 mm, skrzydło okna – od 12 do 52,5 mm. Szeroki zakres zaszklenia pozwala na montaż wszystkich spotykanych na rynku typów szyb dwukomorowych, akustycznych lub antywłamaniowych.
 • Zastosowanie typowych rowków okuciowych typu „Euro” pozwala na montaż większości dostępnych okuć przeznaczonych dla okien aluminiowych jak i tworzywowych, w tym m.in. nowoczesnych okuć ukrytych Winkhaus aluPilot
 • W oknach można stosować klamki z widoczną rozetą lub bezrozetowe.
 • System MB-79N US jest kompatybilny z innymi systemami firmy Aluprof, szczególnie z MB-79N. Dzięki temu wiele elementów ma zastosowanie w więcej niż jednym systemie, np. listwy przyszybowe, uszczelki, okucia i większość akcesoriów.