MB-INSTALLATION SOLUTION System ciepłego i szczelnego montażu okien i drzwi

Realizacje obiektów

W budownictwie energooszczędnym oraz pasywnym dąży się do minimalizacji strat ciepła wynikających z mostków cieplnych oraz szczelności połączeń. Samo zamontowanie stolarki otworowej (okna, drzwi) o bardzo dobrych parametrach izolacyjnych nie wystarczy. Dlatego przy montażu stolarki zaleca się, aby okna i drzwi balkonowe były montowane w pasie izolacji termicznej, jeśli to możliwe wysunięte poza lico ściany (przesunięte do strefy izolacji zewnętrznej budynku) oraz były wykonane szczelnie połączenia ram okiennych i drzwiowych z murem. System MB-Installation Solution zapewnia wykonanie takiego montażu w sposób łatwy, szybki i dokładny.

Rozwiązanie montażu stolarki otworowej jest oparte o segmentowe elementy z twardego polistyrenu EPS o bardzo niskim przewodzenia ciepła λ = 0,032 W/m2K. Polega ono na poszerzeniu ościeża poprzez wykonanie szczelnej ramy nośnej z tych elementów na zasadzie składania klocków. Rama ta jest wykonana z ciepłych belek montażowych o szerokości 100 lub 200 mm, wyposażonych w dwa rodzaje systemowych kotew (zewnętrzną lub wewnętrzną). Belki te wraz z uzupełniającymi je elementami montażowymi: belką podprogową, podstawami pod parapety: wewnętrzny i zewnętrzny oraz innymi elementami łączącymi takimi jak kleje, pianki PU, łączniki montażowe oraz taśmy uszczelniające, zapewniają szczelny i prosty w realizacji montaż okien i drzwi systemów ALUPROF.

System MB-Installation Solution można stosować w przypadku muru wykonanego w technologii pustaków ceramicznych i poryzowanych, bloczków z betonów lekkich, bloczków wapiennych, cegły pełnej, betonu i betonowych bloczków otworowych, szkieletu drewnianego lub stalowego. Rozwiązanie to może być połączone z bezspoinowym system opartym na styropianie lub wełnie (system ETICS), lub dociepleniem w murze. System MB-Installation Solution oprócz montażu okien w warstwie ocieplenia pozwala także na montaż stolarki w licu muru, na bazie belki podprogowej, z uszczelnieniem taśmami: paroszczelną i paroprzepuszczalną.