PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY

Protipožární ochrana je jedním z nezbytných bezpečnostních prvků každé stavby. Systémy ALUPROF nabízejí kompletní řešení pro požární dveře, okna, stěny, dále klapky pro odvod tepla a kouře a také požární sloupko-příčkové fasády. Požární ochrana se pohybuje v rozsahu EI15 až EI120 v závislosti na typu konstrukce. U požárních světlíků je to třída REI30/RE45.

Požární systémy ALUPROF:

  • systém MB-78EI, který obsahuje vnitřní a vnější stěny a dveře ve třídách EI15 až EI90,
  • interiérové strukturální stěny v rámci systému MB-78EI ve třídách EI30 a EI60,
  • automaticky posuvné protipožární dveře MB-78EI DPA ve třídě EI15 a EI30,
  • systém vnějších protipožárních dveří s vysokou tepelnou izolací MB-86EI ve třídě EI30,
  • systém MB-118EI pro protipožární stěny s požární odolností až EI120,
  • sloupko-příčkové fasádní systémy: MB-SR50N EI a jeho strukturální varianta MB-SR50N EI EFEKT ve třídách EI30 až EI60,
  • prosklené protipožární světlíky ve třídě REI30/RE45,
  • kouřotěsné dveře MB-45D ve třídách Sm a Sa.