W ofercie systemów aluminiowych ALUPROF jest szereg rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo budynków dzięki zwiększeniu odporności zabudowy na włamanie. Część z nich zapewnia najwyższy stopień bezpieczeństwa w zakresie tego typu produktów dostępnych na rynku. Konstrukcje antywłamaniowe okien i drzwi bazują na standardowych rozwiązaniach systemowych: MB-60, MB-70, MB-86, MB-104 Passive w których stosowane są elementy podwyższające odporność na ingerencję z zewnątrz: szkło antywłamaniowe, specjalne elementy antywyważeniowe oraz okucia przeznaczone do tego typu zastosowań. Klasyfikacja odporności na włamanie dla tych rozwiązań obejmuje klasy od RC1 do RC3, dostępne są jednak także specjalistyczne rozwiązania okien w klasach RC3i oraz RC4. Konstrukcje antywłamaniowe możliwe są również do wykonania w ramach rozwiązań drzwi tarasowych podnoszono-przesuwnych MB-77HS a także ścian słupowo-ryglowych bazujących na systemach MB-SR50N oraz MB-TT50. Dopełnieniem tego zakresu produktów w ofercie systemów ALUPROF są rolety antywłamaniowe. Dzięki wszystkim tym rozwiązaniom można zapewnić podwyższony poziom ochrony wszędzie tam, gdzie jest to wymagane: zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w biurach, sklepach lub pomieszczeniach o specjalnym przeznaczeniu.


Charakterystyka konstrukcji antywłamaniowych

Choć określenie „antywłamaniowe” w stosunku do okien lub drzwi jest powszechnie stosowane, w rzeczywistości nie istnieją konstrukcje całkowicie odporne na włamanie. W zależności jednak od ich budowy oraz rodzaju użytych w nich komponentów możliwe jest określenie, czy spełniają one wymagania określonych norm europejskich oraz wyznaczenie skali odporności danego okna lub drzwi na włamanie zgodnie z odpowiednią klasyfikacją. Konstrukcje takie klasyfikuje się zgodnie z normą EN 1627 „Drzwi, okna , ściany osłonowe i żaluzje – Odporność na włamanie – Wymagania i klasyfikacja”. Obejmuje ona sześć klas odporności na włamanie: od RC1 do RC6. Określają one zakres, w jakim dana konstrukcja jest w stanie stawić opór próbom sforsowania jej przy użyciu różnych zestawów narzędzi i przy działaniu różnych sił.

W zakresie konstrukcji antywłamaniowych w systemach Aluprof dostępne są następujące rozwiązania:

 1. okna stałe i otwierane oraz zestawy okienne w klasach RC1 do RC3
 2. okna o specjalnej budowie i przeznaczeniu, w klasach RC3i oraz RC4
 3. drzwi wejściowe jedno- i dwuskrzydłowe oraz witryny z drzwiami w klasach RC1 do RC3,
 4. drzwi tarasowe podnoszono-przesuwne w klasie RC2
 5. fasady słupowo-ryglowe w klasach RC1 do RC3
 6. rolety w klasie RC3 i RC2

Bazowe systemy profili do wykonania antywłamaniowych konstrukcji okienno-drzwiowych pozwalają na dobranie rozwiązań odpowiednich do wymagań dotyczących ochrony cieplnej budynku. Możliwe są tu do zastosowania systemy różniące się stopniem izolacyjności termicznej kształtowników: od podstawowego MB-60 / MB-60HI, poprzez najbardziej popularny MB-70 / MB-70HI, aż po systemy o wysokiej izolacyjności termicznej: MB-86, dostępny w trzech wersjach izolacyjności profili: MB-86 ST, MB-86 Si, MB-86 Aero, a także MB-104 Passive, dostępny w dwóch wersjach izolacyjności profili: MB-104 Passive Si oraz MB-104 Passive Aero. Konstrukcje antywłamaniowe można także wykonać w systemie MB-SLIMLINE, który cechuje się wąskimi kształtownikami aluminiowymi o charakterystycznym wyglądzie.

Wygląd okien i zestawów okiennych nie jest ograniczony tylko do standardowych konstrukcji - dostępne są także rozwiązania okien w wersji z tzw. ukrytym skrzydłem. Bazują one na systemach o oznaczeniach MB-60US, MB-70US lub MB-86US. Okna takie charakteryzują się jednolitym wyglądem od strony zewnętrznej kwater stałych i otwieranych, mogą one być również wykonane w wersjach o podwyższonej izolacyjności termicznej.

Sposoby otwierania konstrukcji antywłamaniowych nie muszą się ograniczać wyłącznie do klasycznych rozwiązań rozwieranych lub rozwierano-uchylnych. Osoby preferujące duże przesuwne przeszklenia i chcące jednocześnie zachować odpowiedni poziom ochrony domu mają do dyspozycji system drzwi tarasowych podnoszono-przesuwnych MB-77HS, który posiada potwierdzenie podwyższonej odporności na włamanie.

Okucia stosowane w konstrukcjach antywłamaniowych mają odpowiednio mocną konstrukcję i posiadają specjalne elementy antywyważeniowe. Obowiązkowym wyposażeniem każdego okna jest klamka z kluczem. W drzwiach zewnętrznych stosuje się zamki z ryglowaniem wielopunktowym oraz specjalne trzpienie antywyważeniowe. Ważną rolę odgrywają także wzmocnione mechanizmy ryglujące w drzwiach dwuskrzydłowych. Charakterystyka konstrukcji antywłamaniowych Zakres rozwiązań w systemach Aluprof drzwi MB-77HS, RC2 Okna MB-86 RC3i – więzienie bez krat Okna MB-70RC4 – najwyższy stopień bezpieczeństwa Fasady w systemach ALUPROF – duże przeszklenia z wysokim poziomem ochrony

Szklenie konstrukcji antywłamaniowych z reguły stanowią pakiety zespolone, w których skład wchodzą szyby o specjalnej budowie, często wielowarstwowe, wykonane z użyciem tafli szkła hartowanego i specjalnych folii. W zależności od zaszeregowania danego okna, drzwi lub fasady szkło dobierane jest w nich wg normy PN-EN 356: w klasie antywłamaniowej RC1, RC2 to szyby klasy nie niższej niż P4A, w RC3 szyby klasy nie niższej niż P5A, a w RC4 szyby klasy nie niższej niż P6B. Do mocowania szkła w konstrukcjach okien i drzwi stosuje się wyłącznie listwy przyszybowe o kształcie zamkniętym, typu Prestige (zaokrąglone) lub typu Standard (prostokątne). Dodatkowym zabezpieczeniem w zależności od klasyfikacji wyrobu (od klasy RC2) jest połączenie szkła z konstrukcją za pomocą masy klejąco – uszczelniającej.

Montaż konstrukcji antywłamaniowych to kolejny aspekt różniący je od standardowych produktów: każde okno lub drzwi antywłamaniowe powinny być zamontowane w budynku z użyciem kołków rozporowych oraz odpowiednio twardych elementów dystansowych.


Okna MB-86 RC3i – więzienie bez krat

Nawet w takich obiektach, jak więzienia i zakłady karne istnieje możliwość częściowej rezygnacji z krat w oknach i uzyskania bardziej „cywilnego” wyglądu budynku. Umożliwiają to specjalne okna antywłamaniowe, MB-86 RC3i, których budowa ukierunkowana jest na uniemożliwienie ucieczki osobom osadzonym. Konstrukcja tych okien oprócz obowiązkowego zestawu ze szkłem antywłamaniowym oraz okuć antywyważeniowych posiada dodatkowe osłony zabezpieczające od strony wewnętrznej. Uniemożliwiają one dostanie się do listew mocujących szkło oraz podważenie skrzydła. Ukryte okucia uzupełnione są o rozwiązania podwyższające bezpieczeństwo, m.in. wyjmowaną klamkę i zamek na wkładkę. Wykonane w ten sposób okna posiadają klasyfikację potwierdzającą spełnienie wymagań klasy RC3.


Okna MB-70RC4 – najwyższy stopień bezpieczeństwa

Okno MB-70RC4 to rozwiązanie bazujące na standardowym systemie profili aluminiowych MB-70, który został uzupełniony o elementy i akcesoria zapewniające uzyskanie najwyższej odporności na włamanie, dostępnej w konstrukcjach aluminiowych. Profile okien MB-70RC4 są wzmocnione od strony zewnętrznej aluminiowymi płaskownikami, przykręcanymi do profili ościeżnic i przewiązek. Wypełnieniem okien jest pakiet szybowy P6 B, a szyby te są klejone do profili okiennych. Przeprowadzone badania potwierdziły dla tych okien klasę RC4, co oznacza że są one w stanie przez 10 minut oprzeć się doświadczonemu włamywaczowi, wyposażonemu w takie narzędzia, jak: młotek, siekiera, przecinak czy wiertarka akumulatorowa. Rozwiązanie MB-70RC4 może zastąpić okratowanie wykonane z grubych prętów stalowych, jego zastosowanie pozwala zatem na osiągnięcie wysokiego stopnia zabezpieczeń przy jednoczesnym zachowaniu estetycznego wyglądu budynku.


Fasady w systemach ALUPROF – duże przeszklenia z wysokim poziomem ochrony

Konstrukcje antywłamaniowych fasad aluminiowo-szklanych pozwalają na wykonywanie zabudowy w klasach RC1 do RC3 wg normy EN 1627. Mogą one bazować na dwóch systemach, podobnych z wyglądu, ale różniących się konstrukcją wewnętrzną i parametrami technicznymi: na klasycznym, popularnym na rynku systemie MB-SR50N lub na nowszym i bardziej zaawansowanym technicznie systemie MB-TT50, zapewniającym lepsze parametry szczelności i izolacyjności termicznej. Słupowo-ryglowa konstrukcja tych fasad oparta jest o zespół podstawowych kształtowników, izolatorów i uszczelnień oraz szkło odpowiedniej klasy, posiada jednak w swoim składzie dodatkowe zabezpieczenia w postaci specjalnych akcesoriów służących do montażu szkła oraz połączenia szkła z konstrukcją za pomocą masy klejąco – uszczelniającej.


Maksymalne wymiary i ciężary konstrukcji

Konstrukcja Klasa odporności na włamanie Maksymalne wymiary Ls x Hs [mm] Maksymalny ciężar skrzydła [kg]
Okno rozwierano-uchylne RC1, RC2, RC3 1250 × 2400 / 1600 × 1900* 90
Okno rozwierano-uchylne RC1, RC2, RC3 1100 × 2400 / 1600 × 1800* 130
Okno rozwierane RC1, RC2, RC3 1100 × 2400 / 1600 × 1800* 130
Okno uchylne RC1, RC2, RC3 1600 × 2400* / 2200 × 1300 130
Okno uchylno-rozwierane RC4 700 x 1750**
Okno stałe RC4 1100 × 1750**
Drzwi RC1 1400 × 2270 130
Drzwi RC2 1600 × 3000
Drzwi RC3 1540 × 2500
Drzwi podnoszono-przesuwne RC2 2700 × 2800 400
Roleta antywłamaniowa RC3 2800 × 4480


Maksymalna powierzchnia konstrukcji

Klasa odporności na włamanie Konstrukcja Max powierzchnia
RC1 Okno rozwierane, rozwierano-uchylne, uchylno-rozwierane, uchylne 2,81 m²
RC1 Okno stałe bez limitu
RC2 Okno rozwierane, rozwierano-uchylne, uchylno-rozwierane, uchylne 2,81 m²
RC2 Okno stałe bez limitu (min wymiary: 150 × 250)
RC3 Okno rozwierane, rozwierano-uchylne, uchylno-rozwierane, uchylne 3,36m²
RC3 Okno stałe bez limitu (min wymiary: 150 × 250)
RC3 Roleta 9,6 m²Zalety konstrukcji:

 • maksymalna ochrona aż do klasy RC4
 • swoboda w projektowaniu
 • pełna gama produktów: okna, drzwi, fasady, rolety
 • różne wersje wyglądu okien (standard lub „ukryte skrzydło”)
 • trwałość aluminium i bogate możliwości kolorystyczne
 • izolacyjność termiczna spełniająca wymogi budownictwa energooszczędnego i pasywnego
 • konstrukcje dla domów, biur, sklepów, budynków użyteczności publicznej i obiektów specjalnychBadania, klasyfikacje, certyfikaty

Aluprof SA współpracuje z szeregiem instytutów i laboratoriów badawczych, wśród których znajdują się także jednostki wyspecjalizowane w określaniu odporności zabudowy na włamanie, takie jak polskie ITB, IMP i ROMB S.A, niemiecki PIV oraz holenderski SKG-IKOB. Raporty z badań reprezentatywnych konstrukcji wykonanych w systemach Aluprof potwierdzają spełnienie wymagań odpowiednich norm europejskich w następujących zakresach:

 • odporność na obciążenie statyczne wg EN 1628
 • odporność na obciążenie statyczne wg EN 1629
 • odporność na próby włamania ręcznego wg EN 1630

Posiadane przez Aluprof klasyfikacje i certyfikaty pozwalają na coraz szersze stosowanie naszych rozwiązań antywłamaniowych na rynkach europejskich.