MB-SR50N HI Ściana słupowo-ryglowa o podwyższonej izolacyjności termicznej

Przepuszczalność powietrza

AE 1200

Wodoszczelność

RE 1500 | EN 12154

Odporność na uderzenie

I5/E5 | EN 14019

Izolacyjność termiczna Uf

>0,85 | W/(m2K)

Realizacje obiektów

Prezentowana konstrukcja jest wersją o podwyższonej izolacyjności termicznej systemu MB-SR50N

System przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich ścian osłonowych - płaskich typu zawieszanego i wypełniającego oraz dachów, świetlików i innych konstrukcji. Kształty profili umożliwiają taki dobór profili słupów i rygli, który daje efekt zlicowania powierzchni słupów i rygli od strony wewnętrznej fasady.

System MB-SR50N HI posiada podstawowe cechy i możliwości bazowej konstrukcji MB-SR50N, na szczególną uwagę zasługuje w nim jednak strefa izolacji termicznej, w której zastosowano specjalne dwukomponentowe izolatory. Ich bazę stanowi izolator HPVC (lub zespół izolatorów o odpowiedniej szerokości), pozwalający na dokładne prowadzenie wkręta podczas montażu na budowie. Na jego obu bocznych powierzchniach doklejone są dodatkowe elementy z materiału elastycznego, podwyższające izolacyjność termiczną i ograniczające ruch powietrza w przestrzeni oddzielającej wypełnienia fasady. Złożony w ten sposób izolator pozwala zachować wygodę i dokładność montażu tradycyjnej fasady, zapewniając jednocześnie uzyskanie wysokich parametrów izolacji termicznej – współczynnik przenikalności cieplnej w zależności od zastosowanych profili i akcesoriów mieści się w granicach: 0,94 do 1,94 W/m2K. Podobnie jak w bazowej wersji fasady konstrukcja umożliwia zastosowanie różnego rodzaju wypełnień, w tym także szkła wielkogabarytowego i szyb zespolonych dwukomorowych, w zakresie elementów otwieranych szczególnie polecane jest wykorzystanie w fasadach serii HI także okien i drzwi o podwyższonej izolacyjności termicznej systemu MB-70HI.

Parametry techniczne systemu:

System MB-SR50N HI został gruntownie przebadany w Instytucie IFT Rosenheim uzyskując bardzo wysokie parametry techniczne:

  • Infiltracja powietrza: klasa AE 1200, EN 12152
  • Szczelność na wodę opadową: klasa RE1500, EN 12154
  • Odporność na obciążenie wiatrem: 2,4 kN/m2, EN 13116:2002
  • Odporność na uderzenie: klasa I5/E5, PN-EN 14019

Dokumentem odniesienia do deklarowania zgodności dla fasad pionowych w systemie MB-SR50N HI jest Zharmonizowana Norma Europejska "PN-EN 13830 Ściany osłonowe – norma wyrobu".