Przeszklone dachy przeciwpożarowe

Odporność ogniowa

klasa REI30, RE45

Pocylenie dachu

5°- 75°

Max wymiar szyb

1250 mm x 3250 mm

Realizacje obiektów

Na bazie aluminiowej fasady MB-SR50N EI jest możliwe wykonywanie dachów przeszklonych o odporności ogniowej w klasie REI 30 / RE 45 wg normy wg normy PN-EN 13501-2.

Profile słupów i rygli pełniących w dachu rolę krokwi i płatwi są ze sobą odpowiednio połączone i tworzą aluminiową konstrukcję szkieletową, mocowaną specjalnymi wspornikami do konstrukcji budynku. Analogicznie do fasadowych systemów bazowych profile te są wyposażone w specjalne wkłady ogniochronne, które składają się z kształtownika aluminiowego pełniącego rolę wzmocnienia, osłoniętego płytami z materiałów ognioochronnych. Rozwiązanie w standardzie nie wymaga dodatkowego wzmocnienia np. stalą.

Wykonane badania ogniowe przeszkleń w dwóch wersjach: jako konstrukcja płaska i pochylona zapewniły sklasyfikowanie dachów o pochyleniu od 0° do 80° od poziomu. W konstrukcji mogą być wykorzystywane krokwie o głębokości od 85 ÷ 225 mm oraz płatwie o głębokości od 65 ÷ 189.5 mm.

Szyby osadzone są we wrębach przyszybowych krokwi i płatwi oraz listwy dociskowej, która zamocowana jest do kształtowników nośnych. W systemie istnieje możliwość stosowania przeszklenia o grubościach od 36 do 52 mm. Maksymalne wymiary szyb to: 2100 mm x 1100 mm. Jako zespolenie moga byc zastosowane panlee fotowoltaiczne lub szklo fotowoltaiczne.

  • Systemy ppoz i oddymiające Aluprof
    Pobierz
aluprof