MB-SR100 i MB-SR80

  • ≤2,8 W/(m2K)
    Izolacyjność termiczna Uf

W związku z realizacją kontraktu na dostawę i montaż kompletnej elewacji dla nowego terminalu portu lotniczego w Warszawie, ALUPROF S.A. opracował całkowicie nowe rozwiązania techniczne w zakresie ścian osłonowych aluminiowo-szklanych. Ich celem było spełnienia najwyższych wymagań jakie zostały postawione dla obiektu oraz jak najlepszego dopasowania systemów aluminiowych do wizji architektonicznej. Osiągnięto to poprzez zaproponowaną koncepcję, określoną estetykę i wygląd profili aluminiowych.

Elewację zasadniczo można podzielić na dwie części TERMINAL i PIRS, w których zastosowano następujące systemy ścian osłonowych: dla części PIRS system MB-SG60 i MB-SR100, dla części TERMINAL MB-SR80. Należy również zaznaczyć fakt, że w obiekcie tym będzie zainstalowane jedno z najnowocześniejszych szkieł firmy Glaverbel: Planibel Energy NT 10mm - 16mm Argon - Stratophone 66.1 dla uzyskania jak najlepszych parametrów dźwiękoszczelności, izolacyjności termicznej oraz wysokiej przezierności.

Przykładowe wybrane parametry szkła:

  • Light Transmission LT(%) 69
  • Light Reflection LR (%) 12
  • U-Value (W/ m2K) 1

PIRS - zastosowane systemy ścian osłonowych aluminiowo-szklanych MB-SG60 i MB-SR100

Elewacja Pirsu od poziomu +5.30 wykonana jest w całości jako pochylona ściana kurtynowa szklona zestawami przeziernymi izolacyjnymi o grubości 39 mm.

Konstrukcja, geometria i wygląd: Widoczna szerokość zewnętrzna słupów i rygli wynosi 60 mm. Wielkość profili zaprojektowana jest zgodnie z wymaganiami techniki budowlanej, fizyki i statyki budowli. Kąt nachylenia od pionu konstrukcji elewacji: 10° na zewnątrz. Konstrukcję elewacji stanowi system słupowo-ryglowy odwrócony, tzn. nośne profile aluminiowe (słupy i rygle) umieszczone są na zewnątrz, natomiast od strony pomieszczenia widoczna jest gładka powierzchnia szkła, wykonywana w technologii szklenia strukturalnego.

Takie podejście spowodowało, że szkielet słupowo-ryglowy jest zaprojektowany jako konstrukcja elementowa, a zatem wszystkie prace przygotowawcze, łączeniowe wykonane są w warsztacie produkcyjnym. Rygle łączone są ze słupami połówkowymi za pomocą specjalnych łączników aluminiowych oraz wkrętów stabilizujących, co daje bardzo sztywną ramę a jednocześnie umożliwia prawidłowe kompensowanie dylatacji termicznej poziomej. Dylatacja termiczna pionowa realizowana jest poprzez specjalny łącznik słup-słup. W systemie zastosowano połączony schemat drenażu i wentylacji tzn. że kanały drenażowe w profilach słupów i rygli są ze sobą połączone i dodatkowo w środku każdego pola jest wykonywany otwór drenażowo-wentylacyjny.

Dla zapewnienia bardzo wysokiej izolacyjności termicznej profili do systemu został wprowadzony izolator ze specjalnego materiału, który powoduje że Uf dla ramy wynosi 1,64 [W/m2K].

Dodatkowo została wprowadzona specjalna uszczelka centralna, która znacznie poprawia izolacyjność akustyczną przegrody oraz ma dodatkowe zadanie uszczelniające.

Zarówno słupy jak i rygle zaprojektowano jako specjalne, indywidualne dla potrzeb tego obiektu. Słupy rozmieszczone są w stałych modułach co 2400 mm. Konstrukcja elewacji mocowana jest za pomocą wsporników aluminiowych do umieszczonych po zewnętrznej stronie teowych elementów stalowych. Elementy wypełniające pola będą wykonane z zastosowaniem oszklenia stałego (szyba zespolona) w systemie szklenia strukturalnego. Szerokość fug silikonowych wynosi 20 mm. Narożniki budynku zostaną wykonane jako cało-szklane.

Podstawowe wymagania:

  • U ≤ 1,5 [W/ m2K] dla zestawów szklanych zespolonych Pirsu (szklenie strukturalne)
  • Uf ≤ 2,8 [W/ m2K] dla profili aluminiowych
  • Rwmin = 40 [dB]

Zarejestruj się

I pobierz pliki w formacie

DWG, RVT, RFA, LCF, PDF

Przejdź do rejestracji